Doe een gift

Brein Instituut vzw

Hersenziekten zoals dementie zullen de komende jaren steeds meer mensen beïnvloeden. Tegen 2050 zal het aantal mensen met dementie zelfs verdubbelen. Brein Instituut vzw mikt er daarom op de samenleving te informeren, te ondersteunen en fundraising in te zamelen om verder wetenschappelijk onderzoek mee te financieren.

Informeren over dementie op mensenmaat

Brein Instituut vzw werd in 2016 opgericht door onder andere Christine Van Broeckhoven, al jarenlang een expert ter zake.

“Onze visie bestaat eruit mensen een plek te bieden waar ze terecht kunnen met allerlei vragen over hersenziekten. Online en op het internet is veel algemene info te vinden over de verschillende breinziektes, maar deze tonen slechts één zijde van de situatie.

“Elk brein is anders en ieders omgeving uniek. Bij dementie kan dit initieel voor heel wat onzekerheid zorgen.”

- Christine Van Broeckhoven

Elk brein is namelijk anders en ieders maatschappelijke omgeving uniek. Dit kan zorgen voor onzekerheid en zelfs angst wanneer dementie of een andere hersenziekte optreedt in families of gezinnen. Met Brein Instituut vzw willen we als betrouwbare houvast fungeren met duidelijke en gerichte informatie op mensenmaat. We proberen voor antwoorden te zorgen of verwijzen indien nodig naar neurologen in ons breder netwerk.

Het belang van menselijk contact

We communiceren naar onze doelgroep vaak via lezingen, themadagen en publicaties van onderzoek. Het onderhouden van menselijk contact is hier een cruciale factor. Heel wat 65-plussers zitten namelijk met vragen, onzekerheid en zelfs angsten waar ze nergens anders mee terecht kunnen.”

Uitgebreid wetenschappelijk netwerk

Christine Van Broeckhoven zorgt voor antwoorden op mensenmaat en informatie die duidelijk en verstaanbaar is. Voor meer medische vragen kan Brein Instituut rekenen op een netwerk aan neurologen waar mensen ook terecht kunnen.

Fundraising voor wetenschappelijk onderzoek

Een tweede grote pijler van Brein Instituut vzw is het inzamelen van fundraising om verder wetenschappelijk onderzoek naar hersenziekten te gaan ondersteunen. Vandaag is overheidssteun beperkt, waardoor financiering deels afhankelijk is van legaten en schenkingen. Nochtans wordt dementie een cruciale uitdaging voor onze toekomst door vergrijzing van onze samenleving.

Een brug bouwen tussen de wetenschap, de medische wereld en de samenleving.

Rol innemen als pionier

Daarom streeft Brein Instituut vzw naar een pioniersrol om wetenschappers, PhD-studenten en neurologen de nodige ondersteuning te bieden. Met de financiering blijven zij dagelijks stappen vooruit zetten, gaan ze aan het werk met innovatieve technieken en zoeken ze naar manieren om dementie en andere hersenziekten steeds beter in kaart te brengen. Zo bouwen we met onze organisatie een brug tussen de wetenschap, de medische wereld en de samenleving.

Impact van corona

Vaak vinden lezingen plaats op uitnodiging, maar spijtig genoeg heeft corona ook hier een immense impact op gehad. Vandaag vinden er opnieuw lezingen plaats van professor Van Broeckhoven, dus wie met vragen of bepaalde kwesties zit over het omgaan met dementie voor jezelf of iemand uit je omgeving, is hier meer dan welkom.