Doe een gift

Over Christine Van Broeckhoven

Ruim veertig jaar lang al wijdt Christine Van Broeckhoven haar loopbaan aan het onderzoek naar het brein, met andere woorden: wat een mens tot een mens maakt.

Wanneer ons brein op een gegeven moment aan capaciteit begint te verliezen, verliezen we ook een deel van ons mens zijn. Met die insteek onderzoekt Christine reeds decennialang de impact van dementie en het erfelijk karakter van de ziekte.

Sociaal engagement sinds dag één

De focus ligt niet enkel op het boeken van resultaten en het vinden van antwoorden. Die antwoorden moeten op een toegankelijke manier gecommuniceerd worden naar de samenleving. Zo niet, verliezen resultaten een deel van hun waarde, want niemand begrijpt ze. Dit sociaal engagement om de maatschappij te informeren, resulteerde in Brein Instituut vzw.

“De mens staat sinds het begin centraal in ons hersenonderzoek. Het brein vormt een cruciaal deel van ons mens zijn.”

Internationaal actief

Het onderzoek van Christine Van Broeckhoven beperkte zich niet tot de universiteit van Antwerpen en België. Na haar doctoraat in moleculaire biologie en enkele stroeve eerste jaren als vrouwelijk wetenschapper in een dominant mannelijke omgeving, doet Christine ervaring op in verschillende buitenlandse labo’s.

Snel kennis over hersenziekten vergaren

Tijdens die beginjaren was data over DNA en de impact ervan op hersenziekten beperkt, waardoor Christine snel stappen vooruit zet en veel kennis vergaart over technieken en DNA-tech.

Ze manifesteert zich in internationale wetenschappelijke kringen, maar engageert zich ook constant om de nodige fondsen te werven. Overheidsbudgetten voor hersenonderzoek waren toen namelijk bijna onbestaand. Een pijnpunt dat tot vandaag het geval is.

“Een gericht Belgisch budget voor onderzoek is er nog steeds niet, terwijl dementie één van de ziekten van de toekomst is.”

Cruciale wetenschappelijke ijkpunten

Doorheen de jaren heeft het onderzoek van Christine en haar wetenschapsteam zeker een bijdrage gebracht aan kennis over dementie en erfelijkheid. Ze deden baanbrekende ontdekkingen en er volgden diverse publicaties in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften zoals Nature en Science.

Het team vond bv. eind jaren 80 genetische fouten die mee de ziekte van Alzheimer veroorzaken en ze verwezenlijkten ook een doorbraak in onderzoek naar FTD, Fronto-temporale dementie. Het Antwerps laboratorium raakte wereldwijd bekend. Daaruit volgden verschillende internationale prijzen en erkenningen zoals de Amerikaanse Potamkin Prijs, The Nobel Prize of Alzheimer’s research.

Open communicatie

Zoals iedereen heeft Christine naast haar toppen ook dalen gekend. Hierover heeft ze altijd vrijuit gecommuniceerd naar haar onderzoekersteam en haar omgeving. Net als het brein is het zoeken naar een balans tussen vreugde en verdriet inherent een onderdeel van ons als mensen. Toch bleef ze tijdens deze mindere periodes van één doel onversaagd overtuigd: onderzoek doen, kennis vergaren en de samenleving informeren.

Een nieuwe stap met Brein Instituut vzw

Hoe belangrijk is informeren naar de samenleving? De toegenomen welvaart zorgt ervoor dat we langer leven. Een positieve evolutie, maar dat betekent ook dat vergrijzing in België toeneemt. Eén van de maatschappelijke uitdagingen de komende decennia is de verdubbeling van het aantal mensen met dementie. Een trend waarop we ons samen als maatschappij moeten op voorbereiden.

Net daarom zoekt Brein Instituut vzw dagelijks met onderzoekers, wetenschappers, neurologen, … naar manieren om dementie beter in kaart te brengen en de resultaten of evoluties op een geschikte manier te communiceren naar de buitenwereld. Met ingezamelde fondsen worden jonge wetenschappers ondersteund en financieren we zowel projecten als labomateriaal.