Doe een gift

Giften, schenkingen of legaten aan Brein Instituut vzw

De werking van Brein Instituut vzw draait voor een heel belangrijk deel op financiële bijdrages die we ontvangen via giften, schenkingen of legaten. Een grotere strategische investering in het onderzoek naar hersenziekten ontbreekt vandaag namelijk in België. Wat kan jij doen om onderzoek te ondersteunen en getroffenen te helpen? En wat is het verschil tussen gift, schenking en legaat?

Wat is een gift of schenking?

Een gift of schenking verwijst naar een vrijwillige donatie van geld, goederen of diensten aan een non-profitorganisatie of liefdadigheidsinstelling. Het doel van deze donaties is om de missie en activiteiten van de organisatie te ondersteunen, die vaak gericht zijn op het bevorderen van sociale, educatieve, medische, milieu- of humanitaire doelen.

Wat is een legaat?

Een legaat verwijst naar een specifieke vorm van schenking of nalatenschap die wordt vastgelegd in jouw testament. Het is een bepaling in een testament waarbij jij een specifiek geldbedrag, eigendom, goederen of andere activa nalaat aan een specifieke persoon, organisatie of goed doel. Een legaat aan Brein Instituut is dus zeker mogelijk.